به اطلاع کلیه دوستان می رساند که مجموعه بسیار جالبی از عکسهای توپ توپ در مورد حالتهای نزدیکی موجود می باشد که اگر خواستید می توانید به آدرس زیر ایمیل بزنید تا برایتان ارسال کنم

faragirgroup@yahoo.com